De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II In Galileï zijn Twee nieuwe wetenschappen komt het volgende gesprek tussen de meester en zijn leerlingen voor: Sagredo: Maar van welke aard en hoe groot moeten wij ons deze snelheid van het licht voorstellen? Is zij ogenblikkelijk en gelijktijdig of heeft...