De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Er schijnt slechts één uitweg uit al deze moeilijkheden. In de pogingen om de natuurverschijnselen vanuit een mechanisch standpunt te beschouwen, gedurende de hele ontwikkelingsgang van de natuurwetenschap tot aan de twintigste eeuw, was het telkens nodig...

De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Een bespreking van alle vaak zeer uiteenlopende pogingen om de mechanische structuur van de ether als middenstof voor de voortplanting van het licht nader te leren kennen, zou zeer vele bladzijden druks vereisen. Zoals wij weten, betekent een mechanische...

De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II De geschiedenis van de theorie van het licht is hierbij nog geenszins afgesloten. Het oordeel van de negentiende eeuw was niet het beslissende en laatste oordeel. Voor de moderne natuurkundige bestaat weer het hele probleem van een keuze tussen...