HOOFDSTUK II

In Galileï zijn Twee nieuwe wetenschappen komt het volgende gesprek tussen de meester en zijn leerlingen voor:

Sagredo: Maar van welke aard en hoe groot moeten wij ons deze snelheid van het licht voorstellen? Is zij ogenblikkelijk en gelijktijdig of heeft ze zoals iedere beweging tijd nodig? Kunnen wij dit proefondervindelijk uitmaken?

Simplicio: De ervaring van iedere dag leert ons dat de uitbreiding van het licht ogenblikkelijk is; want als wij op grote afstand een stuk artillerie zien afvuren, bereikt het schot ons oor eerst na een opmerkelijk lange tijd.

Sagredo: Maar Simplicio, het enige waartoe ik uit dit welbekende experiment kan besluiten, is dat het geluid zich langzamer voortplant dan bet licht; het geeft ons geen enkel gegeven omtrent de vraag of het licht ogenblikkelijk tot ons komt of dat daarvoor, hoe buitengemeen snel het ook gaan mogen, tijd nodig is…

Salviati: Het feit dat men uit deze en dergelijke waarnemingen zo weinig besluiten mag, was oorzaak dat ik eens een methode uitdacht, waarmee men kon uitmaken of de voortplanting van het licht werkelijk ogenblikkelijk is.