De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II Wij spraken reeds over het uiterst eenvoudige experiment waarbij een scherm voorzien van een gat voor een puntvormige lichtbron werd geplaatst en waarbij op de muur een schaduw ontstond. Wij vereenvoudigen deze proef nog meer door aan te nemen dat die...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Nog één opmerking: de golf veroorzaakt door een trillende bol in een homogene middenstof is een bolvormige of sferische golf. Zij wordt zo genoemd omdat op ieder gegeven ogenblik alle punten op iedere bol met de bron als middelpunt zich op gelijke wijze...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Er moet nog eens de nadruk op gelegd worden dat wij onderscheid dienen te maken tussen de beweging van de deeltjes en die van golf zelf, welke laatste een toestand van de middenstof is. Beide bewegingen zijn geheel verschillend, maar het is duidelijk dat...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II De theorie van deze verschijnselen dringt zichzelf in uiterst primitieve vorm reeds aan ons op. Wij nemen aan dat lichtende voorwerpen lichtdeeltjes, of corpuscuIae, uitzenden, die, als ze ons oog bereiken, een lichtindruk verwekken. Wij zijn er reeds zo...