De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Maar er zijn nog andere en eenvoudiger bezwaren tegen de ether, dan alleen de moeilijkheid er een mechanisch model voor op te stellen. Wij moeten, als wij de lichtverschijnselen op een mechanische basis willen verklaren, aannemen dat de ether overal...

De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II Wij zagen reeds dat de corpusculaire theorie vele waargenomen feiten kan verklaren. Kan de golftheorie dit ook? Wij moeten dus weer dezelfde vragen stellen waarop de corpusculaire theorie bevestigend antwoordde, en nagaan of de golftheorie hiertoe ook in...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Er moet nog eens de nadruk op gelegd worden dat wij onderscheid dienen te maken tussen de beweging van de deeltjes en die van golf zelf, welke laatste een toestand van de middenstof is. Beide bewegingen zijn geheel verschillend, maar het is duidelijk dat...

Het Raadsel Van De Kleur

HOOFDSTUK II Alvorens echter over te gaan tot het formuleren van de principiële begrippen van deze nieuwe theorie, moeten wij een antwoord geven op een geheel naast de optica staande vraag. Wij gaan terug naar de mechanica en vragen: WAT IS EEN...