De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II Wij onderbraken enige bladzijden terug onze beschrijving van optische verschijnselen. Het was de bedoeling een nieuwe lichttheorie te behandelen, een theorie die, hoewel ze totaal verschillend was van de corpusculaire theorie, geheel in staat zou zijn de...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Deze feiten zijn reeds voldoende om een aanwijzing te geven hoe een eenvoudige mechanische lichttheorie opgesteld kan worden. Het is onze bedoeling hier te laten zien hoe de denkbeelden omtrent substanties, deeltjes en krachten zelfs in het gebied van de...

Het Verval Van De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II De beide elektrische fluïda – De magnetische fluïda – De eerste ernstige moeilijkheid – De snelheid van het licht – Licht als stof – Het raadsel van de kleur – Wat is een golf? – De golftheorie van het licht...

Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I Maar warmte is zeker niet stoffelijk in dezelfde zin als massa. Massa kan aangetoond worden met een balans, maar warmte? Weegt een stuk ijzer meer als het roodgloeiend is, dan wanneer het ijskoud is? Een proefneming toont aan, dat dit niet het geval is....

Het Raadsel Van De Beweging

HOOFDSTUK I Om kwantitatieve gevolgtrekkingen te kunnen maken, moeten wij ons uitdrukken in de taal van de wiskunde. De meeste fundamentele begrippen zijn uiterst simpel en kunnen als regel in een voor ieder begrijpelijke taal uitgedrukt worden. Om echter deze...