De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II Met behulp van wat wiskunde kunnen wij veel verder gaan. Het is mogelijk om uit te maken hoe groot of beter hoe klein de golflengte moet zijn om een bepaald buigingsbeeld te veroorzaken. De zo-even beschreven experimenten stellen ons dus in staat de...

De Golftheorie Van Het Licht

HOOFDSTUK II Wij zien dus dat niet alleen de corpusculaire theorie het verschijnsel van de refractie kan verklaren, maar dat de golftheorie hiertoe eveneens in staat is. Een nadere beschouwing, waartoe wat wiskunde nodig is, leert ons dat de golftheorie zelfs een...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Slechts een van de vele kwantitatieve resultaten, die door theorie en experiment zijn verkregen, zal hier besproken worden. Veronderstel, dat wij één gram van het lichtste van de elementen, waterstof, hebben en de vraag stellen: Hoeveel deeltjes bevinden...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Door moeizaam onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel, werd het kwantitatieve deel van de kinetische theorie gevormd. De aanwijzing uit het verschijnsel van de Brownse beweging leidde tot kwantitatieve gegevens. Dezelfde gegevens kunnen, uitgaande...