Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Het begrip vlakke golf is, zoals zoveel andere natuurkundige begrippen, niets anders dan een fictie, die slechts met een bepaalde graad van nauwkeurigheid is te realiseren. Het is echter een zeer bruikbaar begrip dat wij later nog nodig zullen...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Het begrip golf is gebleken in de natuurkunde uitermate bruikbaar te zijn. Het is zonder twijfel een mechanisch begrip. Het golfverschijnsel wordt teruggebracht tot een beweging van de deeltjes, waaruit volgens de kinetische theorie de materie is...

Het Raadsel Van De Kleur

HOOFDSTUK II De substantietheorie van het licht schijnt alle genoemde gevallen op schitterende wijze te verklaren, hoewel de noodzakelijkheid om evenveel substanties in te voeren als er kleuren zijn enigszins verontrustend is. De veronderstelling dat alle...

Het Raadsel Van De Kleur

HOOFDSTUK II Het zonnelicht is "wit". Nadat het door een prisma is gegaan, vertoont het alle kleuren die in de zichtbare wereld voorkomen. De natuur zelf voert dit experiment ook uit, met als resultaat de prachtige kleuren van de regenboog. Pogingen om dit...