De Ongebruikte Aanwijzing

HOOFDSTUK I Op een wat meer pedante manier formuleert een natuurkundige hetzelfde resultaat: de versnelling van een vallend lichaam neemt toe in verhouding tot zijn zware massa en neemt af in verhouding tot zijn trage massa. Daar alle vallende voorwerpen dezelfde...

De Ongebruikte Aanwijzing

HOOFDSTUK I Het verbinden van dit eenvoudige maar zeer belangrijke experimentele resultaat aan het vraagstuk van de gelijkheid van de twee soorten massa eist nog een tamelijk ingewikkelde redenering. Een voorwerp in rust biedt weerstand aan een uitwendige kracht, maar...

De Ongebruikte Aanwijzing

HOOFDSTUK I Wij keren nog eens terug tot ons denkbeeldige experiment van de wagen op de volmaakt gladde weg. Als de wagen oorspronkelijk in rust is en dan een stoot krijgt, begint zij daarna met een zekere snelheid eenparig te bewegen. Veronderstel dat de werking van...