Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Om het mechanisme van de golfbeweging duidelijker te maken, zullen wij weer eens een experiment onder ideale omstandigheden nader beschouwen. Veronderstel dat een grote ruimte gelijkmatig gevuld is met water, lucht of enige andere middenstof. Ergens in...

De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II Salviati gaat dan voort met het geven van een nadere verklaring van zijn methode. Om zijn betoog te kunnen volgen, nemen wij aan dat de lichtsnelheid niet alleen eindig, maar ook klein is, dat de voortbeweging van het licht vertraagd is (vergelijk dit...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Bij dat denkbeeldige experiment mogen wij aannemen dat iemand er in geslaagd is de wrijving, die bij iedere beweging behoort, uit te schakelen. Deze uitvinder besluit nu zijn uitvinding toe te passen bij de constructie van een achtbaan en moet nu zelf maar...

De Achtbaan

HOOFDSTUK I Laat ons eens de beweging van een sensationele kermisattractie, de achtbaan, wat nader bezien (zie figuur hieronder). Een klein wagentje wordt naar het hoogste punt van de baan gebracht. Wanneer het aan zichzelf wordt overgelaten, begint het ten gevolge...