De Snelheid Van Het Licht

HOOFDSTUK II Terugkomende op het betrekkelijk eenvoudige vraagstuk van de bepaling van de lichtsnelheid, moeten wij nog de opmerking maken dat Galileï niet op de gedachte is gekomen dat zijn experiment op eenvoudiger en nauwkeuriger wijze door één man uitgevoerd kan...

De Eerste Ernstige Moeilijkheid

HOOFDSTUK II Van het verhaal van de samentrekkingen van een kikkervoorbeen bestaan vele verschillende lezingen. Afgezien van de waarheid van vele details, lijdt het geen twijfel dat de toevallige ontdekking van Galvani de aanleiding was tot de door Volta aan het einde...

De Kinetische Theorie Van De Materie

HOOFDSTUK I Zelfs door de sterkste microscopen kunnen wij de moleculen niet zien, noch iets van hun, volgens de kinetische theorie bestaande, beweging waarnemen. Als dan de conclusies van die theorie juist zijn, moeten die moleculen van zodanige afmeting zijn, dat ze...

De Wisselkoers

HOOFDSTUK I De bepaling van deze grootheid was het doel van de onderzoekingen van Joule. Het mechanisme van een van zijn proeven lijkt wel op dat van een klok met gewichten. Het opwinden van zulk een klok geschiedt door het omhooghalen van gewichten, waardoor aan het...