De Wisselkoers

HOOFDSTUK I Zowel voor de stof als voor de energie is er een wet van behoud. Een geïsoleerd systeem kan noch in massa noch in totale energie variëren. De stof heeft gewicht, maar de energie is zonder gewicht. Het zijn daarom twee verschillende begrippen en er zijn...