HOOFDSTUK I

Zowel voor de stof als voor de energie is er een wet van behoud. Een geïsoleerd systeem kan noch in massa noch in totale energie variëren. De stof heeft gewicht, maar de energie is zonder gewicht. Het zijn daarom twee verschillende begrippen en er zijn twee behoudswetten. Zijn deze denkbeelden nog steeds ten volle geldig? Of is dit schijnbaar goed gefundeerde beeld ten gevolge van nieuwere ontwikkelingen veranderd?

Inderdaad is dit het geval. De veranderingen in de opvattingen omtrent stof en energie hangen samen met de relativiteitstheorie. Wij komen hierop later terug.