HOOFDSTUK II

figuur

Nog één opmerking: de golf veroorzaakt door een trillende bol in een homogene middenstof is een bolvormige of sferische golf. Zij wordt zo genoemd omdat op ieder gegeven ogenblik alle punten op iedere bol met de bron als middelpunt zich op gelijke wijze gedragen. Wij zullen een klein deel van zulk een bol op grote afstand van de bron eens wat nader beschouwen. Hoe verder van de bron zulk een deel verwijderd is en hoe kleiner wij het nemen, hoe meer lijkt het op een plat vlak. Wij kunnen, zonder al te streng te willen zijn, zeggen dat er in wezen geen verschil is tussen een plat vlak en een deel van een boloppervlak waarvan de straal voldoende groot genomen is. Wij spreken zeer vaak van kleine gedeelten van een ver van de bron verwijderde sferische golf als van een vlakke golf.