HOOFDSTUK II

De volgende bladzijden bevatten een enigszins saai verslag van enkele zeer eenvoudige experimenten. Het verhaal is niet alleen weinig aantrekkelijk, omdat de beschrijving van experimenten niet zeer interessant is in vergelijking met hun werkelijke uitvoering, maar ook omdat de betekenis van deze proeven niet duidelijk wordt voordat ze theoretisch verklaard worden.

Het is onze opzet een treffend voorbeeld te geven van de rol die de theorie in de natuurkunde vervult.