HOOFDSTUK II

figuur

In het licht van deze theorie blijken alle hier genoemde verschijnselen verklaarbaar te zijn. De theorie kan meer, en stelt ons in staat niet alleen deze maar ook andere feiten uit het gebied van de "elektrostatica" te verklaren. Het doel van iedere theorie is ons nieuw feitenmateriaal te verschaffen, ons tot nieuwe proefnemingen te brengen en aanleiding te geven tot de ontdekking van nieuwe verschijnselen en nieuwe wetten. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Laten wij een verandering aanbrengen in de tweede proef. Ik breng de ebonieten staaf tot vlak bij het metaal en tegelijkertijd raak ik de geleider aan met mijn vinger. Wat zal er dan gebeuren? Volgens de theorie het volgende: het afgestoten fluïdum (-) kan nu door mijn lichaam heen ontsnappen, met het resultaat dat slechts één fluïdum, het positieve, overblijft. Slechts de elektroscoop bij de ebonieten staaf zal een uitslag blijven vertonen. Voeren wij het experiment nu werkelijk uit, dan zien wij onze voorspelling bevestigd.