De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Er schijnt slechts één uitweg uit al deze moeilijkheden. In de pogingen om de natuurverschijnselen vanuit een mechanisch standpunt te beschouwen, gedurende de hele ontwikkelingsgang van de natuurwetenschap tot aan de twintigste eeuw, was het telkens nodig...

De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Maar er zijn nog andere en eenvoudiger bezwaren tegen de ether, dan alleen de moeilijkheid er een mechanisch model voor op te stellen. Wij moeten, als wij de lichtverschijnselen op een mechanische basis willen verklaren, aannemen dat de ether overal...

De Ether En De Mechanische Zienswijze

HOOFDSTUK II Een bespreking van alle vaak zeer uiteenlopende pogingen om de mechanische structuur van de ether als middenstof voor de voortplanting van het licht nader te leren kennen, zou zeer vele bladzijden druks vereisen. Zoals wij weten, betekent een mechanische...