HOOFDSTUK II

Een bespreking van alle vaak zeer uiteenlopende pogingen om de mechanische structuur van de ether als middenstof voor de voortplanting van het licht nader te leren kennen, zou zeer vele bladzijden druks vereisen. Zoals wij weten, betekent een mechanische opbouw dat de substantie is opgebouwd uit deeltjes tussen welke krachten werkzaam zijn gericht langs de verbindingslijnen en slechts afhankelijk van de afstand. Om nu zulk een model te maken van een geleiachtige substantie, moest men enige zeer kunstmatige en onnatuurlijke veronderstellingen maken. Wij zullen ze hier niet citeren; ze behoren reeds tot een bijna vergeten verleden. Maar het resultaat was veelbetekenend en belangrijk. Het kunstmatige karakter van al deze veronderstellingen, de noodzakelijkheid om er zo vele in te voeren, die alle van elkaar volkomen onafhankelijk waren, was voldoende om het geloof in de mechanische zienswijze te schokken.