HOOFDSTUK II

In ons kort overzicht over de voornaamste natuurkundige begrippen zijn wij op enige nog onopgeloste problemen gestoten en zijn voor moeilijkheden en hindernissen gekomen, die ontmoedigend werkten op het pogen een éénvormig en consequent beeld op te stellen voor alle verschijnselen in het ons omringend heelal. Wij wijzen op de ongebruikt gebleven aanwijzing uit de klassieke mechanica van de gelijkheid van trage en zware massa. Wij wijzen op het kunstmatig karakter van de elektrische en magnetische fluïda en op de onopgelost gebleven moeilijkheid bij de wisselwerking tussen elektrische stroom en magneetnaald. Herinner je dat de hier bedoelde kracht niet gericht is volgens de verbindingslijn tussen draad en magneetpool, en afhankelijk is van de snelheid van de bewegende lading. De wet waarin de richting en grootte van deze kracht wordt uitgedrukt, is zeer ingewikkeld. En tenslotte waren er de grote moeilijkheden met de ether.

De moderne fysica heeft al deze problemen aangevat en opgelost. Maar uit de strijd voor deze oplossingen zijn nieuwe en diepgaande problemen geboren. Onze kennis is nu meeromvattend en diepgaander dan die van de natuurkundige van de negentiende eeuw, maar dit is ook het geval met onze twijfel en met onze moeilijkheden.