HOOFDSTUK II

Deze feiten zijn reeds voldoende om een aanwijzing te geven hoe een eenvoudige mechanische lichttheorie opgesteld kan worden. Het is onze bedoeling hier te laten zien hoe de denkbeelden omtrent substanties, deeltjes en krachten zelfs in het gebied van de optica binnendrongen en om aan te tonen hoe tenslotte deze oude zienswijze weer verlaten werd.