HOOFDSTUK II

Galileï had met de experimentele techniek die in zijn tijd beschikbaar was, weinig kans de lichtsnelheid langs deze weg te bepalen. Bij een afstand van één kilometer zou hij in staat moeten zijn geweest tijdsverschillen van ongeveer een honderdduizendste van een seconde te meten! Galileï gaf aan op welke wijze het probleem van de lichtsnelheid opgelost zou moeten worden, maar gaf de oplossing zelf niet. Het formuleren van een probleem is dikwijls van veel meer belang dan de oplossing ervan, die veelal slechts een zaak is van mathematische of experimentele vaardigheid. Om nieuwe vragen en nieuwe mogelijkheden te formuleren, om oude problemen vanuit een nieuw gezichtspunt te bezien, moet een onderzoeker beschikken over een scheppende verbeeldingskracht en kenmerkt echte vooruitgang in wetenschap. Het principe van de traagheid, de wet van behoud van arbeidsvermogen zijn slechts verkregen door nieuwe en oorspronkelijke gedachten over reeds lang bekende experimenten en verschijnselen. Vele voorbeelden van dit soort zijn in de nu volgende bladzijden van dit boek te vinden. Op de belangrijkheid van het zien van bekende feiten in een nieuw licht zullen wij de volle nadruk leggen.