HOOFDSTUK II

Wij onderbraken enige bladzijden terug onze beschrijving van optische verschijnselen. Het was de bedoeling een nieuwe lichttheorie te behandelen, een theorie die, hoewel ze totaal verschillend was van de corpusculaire theorie, geheel in staat zou zijn de waargenomen verschijnselen te verklaren. Om deze theorie te kunnen bespreken, moesten wij ons betoog even onderbreken om het golfbegrip bij de lezer te introduceren. Wij keren nu tot ons onderwerp terug.