HOOFDSTUK II

De geschiedenis van de theorie van het licht is hierbij nog geenszins afgesloten. Het oordeel van de negentiende eeuw was niet het beslissende en laatste oordeel. Voor de moderne natuurkundige bestaat weer het hele probleem van een keuze tussen lichtdeeltjes en golven, ditmaal echter in een ingewikkeldere vorm. Wij zullen aannemen dat de corpusculaire theorie verslagen is, totdat wij zullen bespeuren dat de overwinning van de golftheorie dubieus is.