Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I Tenslotte komen wij aan zijn conclusie: “En, al redenerende over dit onderwerp, moeten wij niet vergeten de merkwaardigste omstandigheid op te merken, namelijk dat de bron van de bij deze experimenten door wrijving opgewekte Warmte onuitputtelijk is. Het...

Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I De bepaling van de soortelijke warmten van twee gelijke voorwerpen van dezelfde temperatuur bij het ene verkregen door wrijving en bij het andere door verwarming is een typisch voorbeeld van zulk een experiment. Deze proef is ongeveer honderdvijftig jaar...

Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I De bedoeling van iedere fysische theorie is een verklaring te geven van een zo groot mogelijk aantal verschijnselen. Dit is in zoverre gerechtvaardigd, dat het gebeurtenissen begrijpelijk maakt. Wij hebben gezien, dat de substantie-theorie veel...

Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I Maar warmte is zeker niet stoffelijk in dezelfde zin als massa. Massa kan aangetoond worden met een balans, maar warmte? Weegt een stuk ijzer meer als het roodgloeiend is, dan wanneer het ijskoud is? Een proefneming toont aan, dat dit niet het geval is....

Is Warmte Een Stof?

HOOFDSTUK I Wij herkennen in het begrip warmte een overeenkomst met andere natuurkundige begrippen. Warmte is, volgens onze zienswijze, een substantie, zoals massa dit in de bewegingsleer was. Haar hoeveelheid kan al dan niet veranderen, zoals geld in een brandkast...