HOOFDSTUK I

De bedoeling van iedere fysische theorie is een verklaring te geven van een zo groot mogelijk aantal verschijnselen. Dit is in zoverre gerechtvaardigd, dat het gebeurtenissen begrijpelijk maakt. Wij hebben gezien, dat de substantie-theorie veel warmteverschijnselen kan verklaren. Echter zal het spoedig duidelijk worden, dat wij hiermede weer een verkeerd spoor volgden en dat warmte niet als een stof beschouwd mag worden, zelfs niet als een gewichtsloze. Dit zal duidelijk worden als wij denken aan enige eenvoudige experimenten, die reeds in het allereerste begin van de beschaving bekend waren.