Licht Als Stof

HOOFDSTUK II De verklaring van de lichtbreking is iets moeilijker. Zonder in details te treden kunnen wij de mogelijkheid inzien van een verklaring op mechanische basis. Als de lichtdeeltjes op de glasoppervlakte vallen, is het mogelijk dat er door de materiedeeltjes...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II De theorie van deze verschijnselen dringt zichzelf in uiterst primitieve vorm reeds aan ons op. Wij nemen aan dat lichtende voorwerpen lichtdeeltjes, of corpuscuIae, uitzenden, die, als ze ons oog bereiken, een lichtindruk verwekken. Wij zijn er reeds zo...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Deze feiten zijn reeds voldoende om een aanwijzing te geven hoe een eenvoudige mechanische lichttheorie opgesteld kan worden. Het is onze bedoeling hier te laten zien hoe de denkbeelden omtrent substanties, deeltjes en krachten zelfs in het gebied van de...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Wij nemen nu een ander voorbeeld, een geval waarbij het licht door materie moet heengaan. Wij laten een lichtstraal uit het luchtledig vallen op een glazen plaat. Wat gebeurt er dan? Als de wet van de rechtlijnige voortplanting hier geldig zou zijn, zou...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Een van de meest primaire feiten in de optica is de rechtlijnige voortplanting van het licht. Wij zullen een primitief en simpel experiment beschrijven, waaruit dit duidelijk blijkt. Vóór een puntvormige lichtbron is een scherm geplaatst, waarin zich een...

Licht Als Stof

HOOFDSTUK II Wij beginnen weer met wat feitenmateriaal. Het zojuist genoemde getal betreft de lichtsnelheid in het luchtledig. Ongestoord spoedt het licht zich met deze snelheid door de ledige ruimte. Door een luchtledig glazen vat kunnen wij heen zien. Wij zien...