HOOFDSTUK II

figuur

Een van de meest primaire feiten in de optica is de rechtlijnige voortplanting van het licht. Wij zullen een primitief en simpel experiment beschrijven, waaruit dit duidelijk blijkt. Vóór een puntvormige lichtbron is een scherm geplaatst, waarin zich een opening bevindt. Een puntvormige lichtbron is een zeer kleine lichtbron, bijvoorbeeld een kleine opening in een gesloten lantaarn. Op een zich op enige afstand bevindende muur zal de opening in het scherm afgebeeld worden als licht op een donkere achtergrond. De schets toont aan hoe dit verschijnsel zijn oorzaak vindt in de rechtlijnige voortplanting van het licht. Alle soortgelijke verschijnselen, zelfs de meer ingewikkelde waarin licht, schaduwen, halfschaduw voorkomen, kunnen verklaard worden door de veronderstelling dat het licht zich in het luchtledig of in de lucht rechtlijnig voortplant.