HOOFDSTUK II

figuur

Wij nemen nu een ander voorbeeld, een geval waarbij het licht door materie moet heengaan. Wij laten een lichtstraal uit het luchtledig vallen op een glazen plaat. Wat gebeurt er dan? Als de wet van de rechtlijnige voortplanting hier geldig zou zijn, zou de weg die zijn volgens de gestippelde lijn. In werkelijkheid is het anders. Er is een knik in de weg van de lichtstraal, zoals de schets dit aangeeft. Het hier waargenomen verschijnsel heet de refractie of lichtbreking. Het bekende feit van de half in water ondergedompelde stok, die geknikt schijnt te zijn, is een van de vele refractieverschijnselen.