HOOFDSTUK I

Op een wat meer pedante manier formuleert een natuurkundige hetzelfde resultaat: de versnelling van een vallend lichaam neemt toe in verhouding tot zijn zware massa en neemt af in verhouding tot zijn trage massa. Daar alle vallende voorwerpen dezelfde constante versnelling hebben, moeten de twee soorten van massa gelijk zijn.