HOOFDSTUK I

Het spoor om tot een verklaring van de beweging langs een rechte lijn te komen was eenvoudig: een uitwendige kracht is verantwoordelijk voor een verandering in de snelheid; de krachtvector heeft dezelfde richting als de verandering. Wat moet nu als de leidraad naar de opheldering van het probleem van de niet-rechtlijnige beweging beschouwd worden? Precies hetzelfde! Het enige verschil is dat hier het begrip verandering van snelheid een ruimere betekenis heeft. Een blik op de gestippelde vectoren in de beide laatste schetsen licht dit punt duidelijk toe. Als de snelheid voor alle punten op de kromme lijn bekend is, kan de richting van de kracht op ieder punt direct bepaald worden. Men behoeft slechts een tekening te maken van de snelheidsvectoren voor twee ogenblikken, die slechts door een zeer klein tijdsinterval zijn gescheiden en die dus behoren bij twee zeer dicht bij elkaar gelegen punten van de lijn. De vector van het eindpunt van de ene vector naar dat van de tweede vector geeft de richting van de inwerkende kracht.