HOOFDSTUK II

Om het mechanisme van de golfbeweging duidelijker te maken, zullen wij weer eens een experiment onder ideale omstandigheden nader beschouwen.

Veronderstel dat een grote ruimte gelijkmatig gevuld is met water, lucht of enige andere middenstof. Ergens in het midden van die ruimte bevindt zich een bol. Bij het begin van de proef is alles in rust. Plotseling begint de bol ritmisch te "ademen", door achtereenvolgens uit te zetten en in te krimpen, daarbij de bolvorm behoudende. Wat zal er in de middenstof gebeuren? Wij beginnen onze waarnemingen op het ogenblik dat de bol begint uit te zetten. De deeltjes in de onmiddellijke nabijheid van de bol worden weggedrukt, zodat de dichtheid van een bolvormige schil water of lucht tot boven de normale waarde wordt vergroot. Even zo wordt, indien de bol inkrimpt, de dichtheid verkleind in dat deel van de middenstof dat onmiddellijk aan de bol grenst. Deze dichtheidsveranderingen planten zich door de hele middenstof voort. De deeltjes waaruit het medium bestaat, voeren slechts kleine trillingen uit, maar de resulterende beweging is die van een voortschrijdende golf. Iets principieel nieuws ontmoeten wij hier; wij hebben hier namelijk niet te maken met de voortbeweging van materie, maar met energie die zich door de materie voortplant.