HOOFDSTUK I

Zelfs door de sterkste microscopen kunnen wij de moleculen niet zien, noch iets van hun, volgens de kinetische theorie bestaande, beweging waarnemen. Als dan de conclusies van die theorie juist zijn, moeten die moleculen van zodanige afmeting zijn, dat ze binnen de grenzen vallen van wat door de beste microscopen is af te beelden. Toch zullen wij de theorie blijven aanhangen en aannemen, dat zij een met de werkelijkheid overeenkomend beeld geeft. De relatief grote, door de microscoop waarneembare, Brownse deeltjes worden gebombardeerd door de kleinere, waaruit het water zelf is samengesteld. De Brownse beweging ontstaat, omdat dit bombardement ten gevolge van zijn onregelmatig en toevallig karakter niet aan alle zijden even sterk is. De waargenomen beweging is dus het resultaat van een niet waarneembare beweging.