HOOFDSTUK I

Het enige instrument, dat nodig is om de Brownse beweging waar te nemen is een microscoop en zelfs niet eens een buitengewoon goede. Brown was bezig met stuifmeelkorrels van zekere planten, dat zijn:

“… deeltjes of korrels van ongewoon grote afmetingen, in lengte variërende tussen een zestienhonderdste en een tweeduizendste van een centimeter.”

Hij vertelt verder:

“Bezig zijnde met het bestuderen van deze deeltjes ondergedompeld in water, nam ik waar dat vele ervan zich ondubbelzinnig in beweging bevonden. Deze bewegingen waren zodanig, dat het mij na vele malen herhaald onderzoek bleek dat zij noch door stroming in de vloeistof noch door gedeeltelijke verdamping veroorzaakt worden, maar dat zij bij het deeltje zelf behoren."

figuur

Wat Brown waarnam was de onophoudelijke beweging van in water gesuspendeerde korreltjes, welke zichtbaar was in de microscoop (zie plaat I hiernaast). Het verschijnsel is zeer belangwekkend.