HOOFDSTUK I

De onderzoekingen betreffende de Brownse beweging zijn slechts enkele van vele onafhankelijke experimenten, die leidden tot de bepaling van dit getal, dat in de fysica zulk een belangrijke rol vervult. In de kinetische theorie van de materie en in al haar belangrijke successen zien wij het algemene filosofische werkschema gerealiseerd, namelijk het herleiden van de verklaring van alle verschijnselen tot de inwerking van materiedeeltjes op elkaar.