HOOFDSTUK I

Door moeizaam onderzoek, zowel theoretisch als experimenteel, werd het kwantitatieve deel van de kinetische theorie gevormd. De aanwijzing uit het verschijnsel van de Brownse beweging leidde tot kwantitatieve gegevens. Dezelfde gegevens kunnen, uitgaande van geheel verschillende aanwijzingen, op geheel andere wijzen verkregen worden. Het feit dat die verschillende methoden de kinetische zienswijze ondersteunen, is zeer belangrijk, want het toont de juistheid van de kinetische theorie aan.