HOOFDSTUK II

Wij zien dus dat niet alleen de corpusculaire theorie het verschijnsel van de refractie kan verklaren, maar dat de golftheorie hiertoe eveneens in staat is. Een nadere beschouwing, waartoe wat wiskunde nodig is, leert ons dat de golftheorie zelfs een eenvoudiger en betere verklaring geeft en dat de consequenties van deze theorie in alle opzichten overeenkomen met de waargenomen feiten.

Kwantitatieve beschouwingen stellen ons in staat de lichtsnelheid in een bekend medium te berekenen, als wij weten op welke wijze de breking plaats heeft gevonden. Directe metingen van de snelheid in zulk een medium zijn met zulke berekende waarden in fraaie overeenstemming. Een en ander is dus een zeer belangrijke steun voor de golftheorie.