HOOFDSTUK I

Nu is nog slechts één belangrijke en moedige stap nodig om een verband te kunnen leggen tussen beweging en warmte. De rijke oogst aan gevolgtrekkingen en generalisaties ten gevolge van deze schrede zullen wij later nader beschouwen, iets anders dan kinetische en potentiële energie is nu ingevoerd, en wel warmte veroorzaakt door wrijving, komt de zo ontwikkelde warmte overeen met de vermindering in mechanische energie, dat is de som van de potentiële en kinetische energie? Een nieuwe veronderstelling ligt voor de hand. Als warmte beschouwd mag worden als een vorm van energie, is dan misschien de som van alle drie, van warmte, potentiële en kinetische energie, constant? Niet warmte op zichzelf, maar warmte en andere vormen van energie tezamen, zijn evenals de materie onverwoestbaar. Het is alsof iemand die guldens in dollars wisselt en daarvoor een commissie in francs moet betalen, waarbij, naar een bepaalde vaste wisselkoers berekend, de som van guldens, dollars en francs een vast bedrag is.