HOOFDSTUK I

De kinetische theorie van de materie verklaart, kwantitatief zowel als kwalitatief, de experimenteel gevonden gaswetten. Bovendien is deze theorie niet beperkt tot gassen, hoewel zij op dit gebied haar grootste successen heeft behaald.

Een gas kan door temperatuurverlaging vloeibaar gemaakt worden. Een daling in de temperatuur betekent een vermindering van de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes. Het is dus duidelijk, dat de gemiddelde kinetische energie van een hoeveelheid vloeistof kleiner is dan die van het daarmee overeenkomende gas. De beweging van de deeltjes in een vloeistof werd voor het eerst op treffende wijze kenbaar gemaakt door de zogenoemde Brownse beweging, een merkwaardig verschijnsel, dat zonder de kinetische theorie van de materie mysterieus en volmaakt onbegrijpelijk zou zijn gebleven. Het werd het eerst waargenomen door de plantkundige Brown en eerst tachtig jaar later, bij de aanvang van onze eeuw, werd er een verklaring voor gegeven.