HOOFDSTUK I

figuur

Wat betekenen nu de woorden snelheid, verandering van snelheid en kracht in algemene geval van beweging langs een kromme lijn? Laat ons beginnen met de snelheid. Langs de gebogen lijn beweegt een zeer klein voorwerp van links naar rechts (zie schets hieronder).Gewoonlijk wordt zulk een klein voorwerp een deeltje genoemd. De stip op de lijn duidt de plaats van het deeltje op een zeker ogenblik aan. Wat is nu de snelheid op die tijd en plaats? Weer geeft het spoor, dat Galilei vond, ons een vingerwijzing hoe het begrip snelheid in onze redenering te brengen.