HOOFDSTUK II

Het is moeilijk voor deze eenvoudige experimenten veel belangstelling te vertonen. In de Middeleeuwen zou men de uitvoerder van iets dergelijks waarschijnlijk ter dood gebracht hebben. Ons komen deze experimenten zowel oninteressant als onlogisch voor.

Na slechts eenmaal het verslag van deze proeven te hebben doorgelezen, zou men zo goed als zeker niet in staat zijn ze te herhalen zonder vergissingen te maken. Enige kennis van de theorie maakt ze begrijpelijk.

Wij kunnen verder gaan en zeggen dat het nauwelijks denkbaar is te achten dat dergelijke experimenten zijn uitgevoerd als een toevallig spel, zonder dat min of meer scherpomlijnde ideeën omtrent hun betekenis zouden hebben voorgezeten.