HOOFDSTUK I

Wij zullen trachten de eerste filosofische opvattingen over het doel van de natuurwetenschappen te beschrijven. Deze opvattingen hebben tot voor ongeveer honderd jaar grote invloed gehad op de ontwikkeling van de natuurkunde. Nieuwe feiten, nieuwe theorieën en nieuwe bewijzen bewerkten tenslotte hun ondergang en vormden op hun beurt een nieuwe achtergrond voor de natuurwetenschappen.