HOOFDSTUK II

Hoe kunnen wij dit alles verklaren? Wij kunnen proberen een theorie van het magnetisme op te stellen volgens het schema van de theorie van de elektrische fluïda. Door het feit dat hier, evenals bij de elektrostatische verschijnselen, zowel aantrekking als afstoting optreedt, ligt iets dergelijks voor de hand.