HOOFDSTUK I

Een van de meest belangrijke eigenschappen van de moderne natuurkunde is, dat de uit haar afgeleide conclusies niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief zijn. Laat ons nog eens het geval van de uit een toren vallende steen bezien. Wij zagen reeds, dat de snelheid tijdens de val steeds groter werd, maar wij willen nu weten, hoeveel ze groter werd. Wat is de plaats en de snelheid van de steen op een bepaalde tijd na het begin van de val? Wij willen in staat zijn gebeurtenissen te voorspellen en door proefnemingen willen wij uitmaken of onze voorspellingen inderdaad uitkomen en dus de oorspronkelijke veronderstelling bevestigen.