HOOFDSTUK I

Als wij nu de beide methoden om het probleem te benaderen eens vergelijken, dan kunnen wij zeggen: Het intuïtieve denkbeeld is, hoe groter de actie, des te groter de snelheid. Bijgevolg toont de snelheid aan, of al dan niet uitwendige krachten op een lichaam werken. De nieuwe door Galilei gevonden aanwijzing is: als een voorwerp noch geduwd, noch getrokken, noch erop enige wijze een invloed op uitgeoefend wordt, kortom, als er geen uitwendige krachten op een voorwerp inwerken, dan beweegt zulk een voorwerp eenparig, dat wil zeggen, het beweegt met altijd dezelfde snelheid langs een rechte lijn, zodat dus de snelheid niet laat zien of er al dan niet uitwendige krachten op een lichaam inwerken.