HOOFDSTUK I

Newton deed de hiertoe nodige gissing. Volgens zijn gravitatiewet is de aantrekkingskracht tussen twee voorwerpen op een eenvoudige wijze van hun onderlinge afstand afhankelijk. De kracht wordt kleiner naarmate de afstand groter wordt. Om nauwkeuriger te zijn, de kracht wordt 2 X 2 is 4 maal kleiner als de afstand verdubbeld wordt en 3 X 3 is 9 maal kleiner als de afstand verdrievoudigd wordt.