HOOFDSTUK I

De conclusie van Galilei, de juiste, werd een generatie later door Newton geformuleerd als de wet van de traagheid. Het is gewoonlijk het eerste wat wij op school van de natuurkunde uit het hoofd moeten leren en sommigen van ons zullen zich nog herinneren dat:

"Ieder voorwerp volhardt in de toestand van rust of eenparige beweging langs een rechte lijn, tenzij door inwerking van krachten van buitenaf het voorwerp gedwongen wordt van toestand te veranderen".