HOOFDSTUK I

Een zeer belangrijk voorbeeld van beweging is die van de aarde om de zon (zie figuur hieronder).

figuur

Men weet dat de baan een gesloten kromme, een zogenaamde ellips is. De constructie van een vectordiagram van de snelheidsveranderingen laat zien, dat de kracht op de aarde gericht is naar de zon. Dit is echter een karige mededeling. Wij willen in staat zijn de plaats van de aarde en van de andere planeten op ieder willekeurig ogenblik te voorspellen; wij willen de datum en de duur van de volgende zonsverduistering en van zo menige andere astronomische gebeurtenissen kunnen voorspellen. Het is mogelijk al deze dingen uit te voeren, maar niet op de basis van ons oorspronkelijk richtsnoer alleen, want het is nu nodig niet slechts de richting van de kracht, maar ook zijn grootte te kennen.