HOOFDSTUK I

Men mag dus spreken van een gemiddelde kinetische energie per deeltje. Toevoer van warmte in het vat betekent een vergroting van de gemiddelde kinetische energie. Warmte is dus volgens deze zienswijze niet een speciale soort van energie, anders dan de mechanische, maar is daarentegen de kinetische energie van de bewegende moleculen. Bij iedere temperatuur behoort een bepaalde gemiddelde kinetische energie per molecuul. Wij moeten, indien wij een mechanisch beeld van de materie wensen op te stellen, de kinetische energie van de moleculen beschouwen als een maatstaf voor de temperatuur van het gas.

Deze theorie is meer dan een spel van de verbeelding. De kinetische gastheorie is niet alleen met het experiment in overeenstemming, maar heeft zelfs geleid tot een dieper inzicht in het feitenmateriaal. Een paar voorbeelden mogen dit illustreren.