HOOFDSTUK I

Een gesloten vat bevat een zekere hoeveelheid gas, bv. lucht, van een bepaalde temperatuur. Door verwarming verhogen wij de temperatuur en vergroten dus de energie van het gas. Hoe hangt nu de warmte samen met beweging? De mogelijkheid van zulk een samenhang wordt aangeduid zowel door ons voor deze gelegenheid aangenomen filosofisch uitgangspunt als door het feit, dat warmte opgewekt kan worden door beweging. Als alle problemen van mechanische aard zijn, moet ook warmte mechanische energie zijn. Het vormen van opvattingen over de materie volgens deze uitspraak is het doel van de kinetische theorie. Volgens deze theorie is een gas een verzameling van een geweldig groot aantal deeltjes of moleculen, die zich in alle richtingen bewegen, tegen elkaar botsen en na iedere botsing van bewegingsrichting veranderen. Rr moet dus een gemiddelde snelheid van de moleculen bestaan, evenals er in een grote menselijke samenleving een gemiddelde leeftijd of een gemiddelde welstand is.