HOOFDSTUK II

Wij hebben aangetoond dat de mogelijkheid bestaat de mechanische zienswijze toe te passen op de beschrijving van de elementaire verschijnselen van de elektrostatica. Hetzelfde is mogelijk bij de magnetische verschijnselen.